• Ens encarreguem de la gestió integral de totes les fases del projecte per a la construcció d'urbanitzacions, "claus en ma". Creacions de parcel·les, carrers, etc., amb tots els serveis pre-instal·lats. (Telecomunicacions, xarxa d'aigua, clavegueram, xarxa d'incendis i xarxa de distribució elèctrica)

    Construcció d'urbanitzacions amb tots els serveis
  • Projectem tot tipus d’urbanitzacions, polígons industrials, parcel·lacions urbanes, o traçats de carrers municipals, amb la previsió de totes les instal·lacions possibles. Realitzem tota la documentació i tots els tràmits necessaris per la obtenció dels permisos corresponents.

    Projectes d'urbanitzacions