• Construcció d'urbanitzacions amb tots els serveis

    Executem els projectes d'urbanitzacions, "claus en ma". Creacions de parcel·les, carrers, etc amb tots els serveis pre-instal·lats. (Telecomunicacions, xarxa d'aigua, clavegueram, xarxa d'incendis i xarxa de distribució elèctrica.

  • Projectes d'urbanitzacions

    Projectem tot tipus d’urbanitzacions. Polígons industrials, parcel·lacions urbanes, o traçats de carrers municipals, amb la previsió de totes les instal·lacions possibles.
    Realitzem tots els tràmits necesaris per la obtenció dels permisos.