• La tecnologia LED per a enllumenat ja està en el punt òptim per la seva utilització massiva en tots els camps. Estem especialitzats en solucions LED per a l’enllumenat públic i per a grans empreses amb molt de consum elèctric, on els estalvis econòmics que podem aconseguir arriben a ser del 80% respecte la factura de la companyia subministradora. Contacteu amb nosaltres per a una informació detallada, en quan a estudis lumínics o pressupostos de compra o d’instal·lació.

    Solucions LED