• Redacció de projectes d'instal·lacions fotovoltaiques. Instal·lacions aïllades on no existeix prèvia instal·lació ni contracte amb la companyia elèctrica, instal·lacions de connexió a xarxa o instal·lacions d'autoconsum compartit en conjunts d'edificació, tant habitatges com edificis industrials, ja siguin sobre cobertes d'edificis o en horts solars, sense límit de potència generada. Tramitacions i legalitzacions amb la delegació d'indústria de l'administració.
  Pot incloure o no, la direcció de la instal·lació, la construcció de la instal·lació i la posada en marxa.

  Projecte d'instal·lacions fotovoltaiques
 • Redacció de projectes d'instal·lacions eòliques. Des d'instal·lacións de petita potència per a bombament d'aigua o electrificació rural de nuclis aïllats (mitjançant maquinària d'uns pocs kW de potència nominal) fins a parcs eòlics, amb aerogeneradors de MW de potèncial nominal, que es connecten a la xarxa elèctrica. Tramitacions i legalitzacions amb la delegació d'indústria de l'administració.
  Pot incloure o no, la direcció de la instal·lació, la construcció de la instal·lació i la posada en marxa.

  Projecte d'instal·lacions eòliques
 • Instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Realització de certificats d'instal·lació i tràmits amb la delegació de indústria de l'administració. En instal·lacions de grans calderes amb una demanda superior a 500 kW, redacció de projecte tècnic.
  Pot incloure o no, la direcció de la instal·lació, la instal·lació completa i la posada en marxa.

  Projecte d'instalacions biomasa