• Realitzem certificacions energètiques per a edificis, tant per a habitatges com edificis terciaris, edificis de nova construcció o edificis existents. Elaborem els certificats d'eficiència energètica dels edificis, les verificacions corresponents de CTE-HE0 i HE1 i realitzem tots els tràmits necessaris amb els organismes oficials corresponents.

  Certificacions energètiques
 • Actualment, la gran majoria de les instal·lacions estan, o bé sobre dimensionades, o bé mal regulades, i això comporta un cost econòmic excessiu en el consum d'energia, ja sigui en electricitat, en gasoil, o en gas.
  Urbantec li realitza un estudi complert de qualsevol instal·lació consumidora d'energia per tal de que el client pugui conèixer exactament d'on surt el que està pagant actualment, i li recomanem tots els canvis necessaris per tal de reduir aquestes factures i consums al mínim.

  Auditories energètiques bàsiques o de detall
 • Les administracions públiques donen ajudes per a realitzar tasques, modificacions o instal·lacions que impliquen estalvi energètic i la implantació de noves tecnologies.
  Nosaltres li tramitem tota la documentació necessària per rebre aquestes subvencions que poden arribar a ser del 75% del cost de la instal·lació o feina realitzada.

  Tramitació de subvencions
 • Com a gestors energètics, Urbantec realitza contractes de servei com a controladors externs de les seves instal·lacions per a que en tot moment s'estigui consumint el mínim possible.
  Es fan negociacions amb les companyies subministradores, comprovacions periòdiques en els edificis o instal·lacions, i el client té la seguretat de no malgastar un euro en energia.

  Gestor energètic i de manteniment
 • En quan a l'enllumenat públic, hi ha molta feina a fer en tot el país. És habitual trobar-mos amb sistemes poc eficients que consumeixen molta energia i donen poca llum. És planteja aquí, realitzar imprescindiblement una auditoria lumínica i econòmica per realitzar canvis d'instal·lacions a sistemes que amb poc consum donen molta llum. L'estalvi per a l'ajuntament pot arribar a ser un 75% de la seva factura elèctrica actual.
  Assessorament i implementació de la tecnologia LED.

  Enllumenat públic