• Locals pública concurrència (comerços, oficines..)

  Legalitzem la seva instal·lació elèctrica per a locals oberts al públic, ja siguin instal·lacions noves o instal·lacions antigues sense documentació.

 • Instal·lacions d'enllaç

  Legalitzem i tramitem l'alta de subministrament elèctric per a la seva propietat.

 • Línies de distribució

  Li tramitem el dur el subministrament elèctric a la seva propietat, amb tot el necessari segons cada cas. Suports, línies aèries, línies soterrades, variants, centres de transformació, etc., per tal que pugui disposar d’electricitat a la seva casa, edifici o terreny.

 • Locals en risc d'explosió

  Legalitzem instal·lacions en atmosferes perilloses com puguin ser aparcaments industrials, magatzems químics, de pirotècnia, etc..