• Línies de mitja i alta tensió

    Realitzem projectes de disseny, legalització i construcció - instal·lació de tot tipus de línies elèctriques de mitja i alta tensió. Ja siguin aèries o soterrades, per a la distribució de l'energia.

  • Estacions Transformadores

    Dissenyem, projectem, legalitzem i instal·lem tot tipus de centres de transformació, ja siguin en caseta prefabricada, aeris en suports o a l'interior d'edificis.