• Realitzem legalitzacions d'activitats innòcues, activitats que per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns i que estan classificades en l’annex I de la Llei 16/2015 de 21 de juliol. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Activitats ecònomiques innòcues
 • Realitzem legalitzacions d'activitats de baix risc, activitats que poden produir alguna molèstia poc significativa o poden tenir alguna una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns i que estan classificades en l’annex II de la Llei 16/2015 de 21 de juliol. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Activitat econòmica de baix risc
 • Realitzem legalitzacions d'activitats de tot tipus d'espectacles públics o qualsevol activitat recreativa. Bars, bars musicals, restaurants, discoteques, concerts, qualsevol tipus d'activitats extraordinàries, etc. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Projectes de locals o espais per espectacles
 • Realitzem legalitzacions d'activitats sotmeses a règim de comunicació, que d'acord amb la Llei 20/2009 són les classificades en l'annex III i són les que tenen menys incidència ambiental i, per tant, es sotmeten a un procediment més simple. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Activitats amb règim de comunicació
 • Realitzem legalitzacions d'activitats sotmeses a llicència ambiental, que d'acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d'activitats estan classificades en l'annex II. Poden ser activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, activitats sotmeses a llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a un impacte ambiental o activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Activitats amb règim de llicència ambiental
 • Realitzem legalitzacions d'activitats sotmeses a autorització ambiental, que d'acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d'activitats estan classificades en els annexes I.1 i I.2. Aquestes activitats es subdivideixen en: activitats incloses a l’annex I.1 i I.2.a, que estan sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental o activitats incloses a l’annex I.2.b, que estan sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre a necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i ajuntaments.

  Activitats en règim d’autorització ambiental