Eficiència energètica

Eficiència energètica. Auditories energètiques bàsiques o de detall. Tramitació de subvencions. Gestor energètic i de manteniment. Enllumenat públic.

Energies alternatives

Projectes d'energies alternatives, instal·lacions fotovoltaiques, instal·lacions eòliques i instal·lacions de biomassa

Baixa tensió

Instal·lacions de baixa tensió. Línies de distribució, locals de pública concurrència, instal·lacions d'enllaç, locals en risc d'explosió

Alta tensió i centres transformació

Projectes de disseny, legalització, construcció i instal·lació de línies de mitja, alta tensió i estacions transformadores

Activitats

Projectes de locals o espais per espectacles. Activitats amb règim de comunicació. Projectes amb règim de llicència i autorització ambiental

Urbanitzacions i obra civil

Construcció d'urbanitzacions amb tots els serveis. Projectes d'urbanitzacions, polígons industrials, parcel·lacions urbanes, traçats de carrers.

Edificació i establiments industrials

Realització de projectes d'establiments industrials. Construcció d'establiments industrials, naus, gasolineres, fàbriques, depuradores

Projectes d'instal·lacions

Projectes tot tipus d'instal·lacions, ja siguin elèctriques, de gas, de clima, aigua, clavegueram, contra incendis, pneumàtica, etc.

Solucions LED

Especialitzats en solucions LED en l’enllumenat públic i en grans empreses amb molt de consum elèctric, reducció i estalvi en consum energètic.