Nova versió de l'eina unificada LIDER-CALENER HULC

Aquesta versió de l'Eina Unificada LIDER / CALENER (HULC) facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació energètica d'edificis.

Els apartats del DB-HE 2019 que permet comprovar l'eina són:

- 3.1 i 3.2 de la secció HE0;
- 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 i 3.1.3.3 de la secció HE1;
- 3.1 de la secció HE4;
- 3.1 de la secció HE5.

La resta d'exigències de el DB-HE han de verificar mitjançant altres procediments.

El programa genera l'informe de Certificació energètica d'Edificis en format PDF i XML, amb la informació necessària per al seu registre.

Aquesta versió de l'eina permet la importació d'arxius de versions anteriors, requerint en alguns casos la comprovació o actualització de dades existents, o la incorporació de noves dades.

Durant el període transitori d'aplicació voluntària de l'DB-HE 2013 (fins el 28 de juny de 2020), pot emprar-se la versió 1.0.1564.1124 (data d'actualització 03 de març de 2017) per a realitzar les comprovacions d'acord a aquesta versió de l'DB -HE.