L'hidrogen verd és el combustible del futur

La necessitat d'invertir en energies renovables és un fet, ja que el consum dels combustibles fòssils és un miló de vegades més ràpid que el ritme de producció natural, doncs amb l'hidrogen podem generar combustible completament verd i pas a pas substituirà tots els combustibles fòssils actuals. En l'hidrogen verd podria estar la clau al mal de cap mediambiental que ara es presenta. Un planeta més lliure de carboni és una idea no tan absurda si es compta amb aquest nou gas verd.

Amb això, la producció d'hidrogen a través del procés d'electròlisi d'aigua neta resultarà més rendible, i no serà absurd pensar que l'any 2030 la producció d'hidrogen verda a través de l'electròlisi arribi a igualar a la qual es produeix a través del metà.

En AleaSoft s’ha realitzat una anàlisi de la repercussió de l’hidrogen en el sector de l’energia com a factor clau en la transició ecològica i un resum de la utilització present i futura d’aquest gas en diversos sectors de l’economia. L’hidrogen és l’element més abundant en l’univers. S’usa com input en la refinació de petroli, la producció d’amoníac i metanol i la fabricació d’acer. La demanda mundial actual d’hidrogen és de més de 70 milions de tones anuals.

Com proporciona energia, l’hidrogen?

Per oxidació amb oxigen de l'aire. L'hidrogen és un portador d'energia i té l'avantatge que presenta la densitat d'energia més gran de tots els materials que coneixem avui en dia amb la combustió. Tres vegades més que els combustibles fòssils!