Homologació de vehicles

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la nova disposició referent a la homologació de vehicles: Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, relativa als requisits tècnics exigibles per a l'homologació nacional de vehicles i es concreten aspectes de procediment per autoritzar la posada en circulació a Espanya de vehicles ja matriculats en altres estats. L'homologació de vehicles és un procediment obligat en qualsevol Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per tal de certificar que un tipus de vehicle, sistema, component o unitat tècnica independent compleix amb la normativa vigent corresponent. Elaborem fitxes de vehicles mitjançant models regulats pel Reial Decret 750/2010 i Ordre ICT/1212/2018 i ens encarreguem de realitzar tots els tràmits necessaris per tal de legalitzar i homologar el seu vehicle.