Garantia 12 anys de la rendibilitat de renovables

El Consell de Ministres va aprovar un decret amb el qual es pretén garantir una rendibilitat mínima de les instal·lacions d’energies renovables afectades per la retallada que el govern del Partit Popular va aplicar el 2013. El decret aprovat preveu lligar la remuneració a la rendibilitat del deute públic a deu anys i fins a l’any 2031. Les instal·lacions anteriors al 2013 podran mantenir la taxa actual del 7,398% i per a les posteriors serà del 7,09%.

Es creu que la nova normativa donarà estabilitat, predictibilitat als inversors i ajudarà a recuperar la confiança d’aquells que es van sentir traïts el 2013 quan van canviar les premisses. Els inversors reclamen indemnitzacions de més de 10.0000 milions d’euros al govern d’Espanya per la retallada retroactiva que es va aplicar a la seva retribució, segons les dades del ministeri.

Segons ha explicat la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, més de 64.000 plantes es van veure afectades per la retallada a les renovables de 2013, sobretot al País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia. Font: ccma.cat.

Per poder-se acollir a la rendibilitat garantida, els inversors hauran de renunciar als processos judicials o arbitrals en marxa i a les indemnitzacions que se’ls hagi pogut reconèixer.